A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2006 r.
 • Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 15 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

  Zarządzenie Nr 28/06
  Wójta Gminy Sokoły
  z dnia 15 listopada 2006 roku

  w sprawie projektu budżetu gminy na 2007 rok

  Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), oraz art. 180, 181 ust. 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218) oraz uchwały Nr XV/54/99 Rady Gminy Sokoły z dnia 12 października 1999 roku w sprawie zakresu, trybu i terminów prac nad projektem uchwały budżetowej,
  zarządzam, co następuje:
  § 1
  Ustalam:

  1. projekt budżetu gminy na 2007 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

  3. informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


  § 2
  Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

  mgr inż. Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2006-12-22 1022
  Data upublicznienia: 2006-12-22
  Art. czytany: 2456 razy

  » Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sokoły - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Objaśnienia do budżetu Gminy Sokoły na 2007 r. - rozmiar: 89088 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Prognozowana sytuacja finansowa gminy - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt budżetu na 2007 r. - rozmiar: 24576 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » projekt uchwały - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załączniki do uchwały - rozmiar: 226304 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załączniki Nr 1-3 - rozmiar: 292352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2006-12-22
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  4. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Wojciech Maleszko
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  7. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Wojciech Maleszko
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Wojciech Maleszko
  12. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl