A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...........
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» PROTOKÓŁ Nr IX.2019 - 8 października 2019 r.
» Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały w poszczególnych miejscowościach gminy Sokoły - stan na 31.12.2018 r.
» O B W I E S Z C Z E N I E - 17.12.2019 r. wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sokoły
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 37/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

  ZARZĄDZENIE NR 37/06
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 29 grudnia 2006 roku

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z 2002 roku Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806 z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568 z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 214, póz. 1806 z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457 z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337/ oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, póz. 2108/ zarządzam, co następuje:
  §1
  1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Sokoły w składzie:
  Przewodniczący komisji - Janusz Grabowski
  Członek Komisji - Hanna Maria Kurzyna
  Członek komisji - Halina Jamiołkowska
  Członek komisji - Katarzyna Komar
  Członek komisji - Andrzej Grzeszczuk
  2. Celem komisji jest przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sokoły, stanowiących własność Gminy Sokoły.
  §2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podjęcia.

  Wójt

  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2007-04-10 1217
  Data upublicznienia: 2007-04-10
  Art. czytany: 2079 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl