A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP
» UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
» UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność ...
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 21/06 Wójta Gminy Sokoły z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

  ZARZĄDZENIE NR 21/06
  Wójta Gminy Sokoły
  z dnia 23 sierpnia 2006 roku
  w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 r.

  Na podstawie art. 198 ust l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, póz. 2104, z 2006 r. nr 45, póz, 319, Nr 104, póz. 708 / oraz uchwały Nr XIV/51/99 Rady Gminy Sokoły z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji zarządzam, co następuje:
  §1.1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokoły za I półrocze 2006 r., według którego:
  1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 9.559.286 zł.
  Wykonanie-5,523.522,13 zi. zgodnie z załącznikiem nr l
  2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 9.673.900 zł.
  Wykonanie- 4.631.039,08 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
  2. Informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zodnie z załącznikiem nr 3 i 4.
  3. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.
  § 2. Informacje, o których mowa w § l przekazać:
  1) Radzie Gminy Sokoły
  2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
  § 3, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Wójt

  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2007-04-10 1251
  Data upublicznienia: 2007-04-10
  Art. czytany: 2003 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl