A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2006 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/06 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  ZARZĄDZENIE NR 15/06
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 12 lipca 2006 r.

  w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806 z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203, Nr 167, póz. 1759 z 2005r. Nr 172, póz. 1441 z 2006r. Nr 17, póz. 128) oraz art. 39 ust. l i art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami PZ. U. z 2004r. Nr 261, póz. 2603, Nr 281, póz. 2782, z 2005r. Nr 130, póz. 1087, Nr 169, póz. 1420, Nr 175, póz. 1459) zarządza się, co następuje :
  §1
  Cenę wywoławczą nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Sokoły, zabudowanej budynkami po byłym magazynie zbożowym, położonej w miejscowości Kruszewo Brodowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 267/11 o powierzchni 0,7636 ha, KW 22631 ustaloną na kwotę 353.512,00 zł przy ogłoszeniu pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego zakończonego wynikiem negatywnym w dniu 16.06.2006 roku obniża się o 50% ustalając ją na kwotę 176.756,00 zł przy ogłoszeniu drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego.
  §2 Narządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2007-04-10 1314
  Data upublicznienia: 2007-04-10
  Art. czytany: 2276 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl