A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty uchwał na VII sesję
» ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: „Zakup, montaż i wdrożenie systemu nagrywania, transmisji i obsługi posiedzeń Rady Gminy”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 25.06.2019 r. VII Sesja Rady Gminy Sokoły
» Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Sokoły dotyczący przedstawienia przez Wójta Gminy Sokoły raportu o stanie gminy za 2018 r. ...
» Oświadczenie majątkowe Krzysztofa Grabowskiego
 • Rada Gminy
 • Uchwały rady gminy
 • Kadencja 2006-2010
 • Uchwały 2007 r.
 • UCHWAŁA NR X/55/07 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

  UCHWAŁA NR X/55/07
  RADY GMINY SOKOŁY
  z dnia 20 listopada 2007 r.

  w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

  Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171), w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1) Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1. Powiadamia się panią Wandę Barbarę Idźkowską – Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

  § 2. Informuje się panią Wandę Barbarę Idźkowską – Sekretarza Gminy, że niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie, o którym mowa w § 1 uchwały, powoduje z mocy prawa pozbawienie jej pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

  § 3. Upoważnia się Przewodniczącego Rady do:

  1) niezwłocznego doręczenia pani Wandzie Barbarze Idźkowskiej jednego egzemplarza niniejszej uchwały wraz z drukiem oświadczenia lustracyjnego, określonego ustawą;
  2) niezwłocznego przekazania złożonego oświadczenia do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Przewodniczący Rady

  Hanna Maria Kurzyna


  1. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i Nr 165, 1171.


  Data wprowadzenia: 2007-11-26 1236
  Data upublicznienia: 2007-11-26
  Art. czytany: 1619 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl