A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - październik 2019
» Wyniki wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w gm. Sokoły
» Informacja o składach OKW i pełnionych funkcjach
» Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
» Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 r.
 • Wójt
 • Zarządzenia Kierownika Urzędu
 • Rok 2008
 • ZARZĄDZENIE NR 16/08 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ...

  ZARZĄDZENIE NR 16/08
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 9 lipca 2008 r.

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przywozu i odwozu uczniów z Zespołu Szkół w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2008/2009

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 tekst jednolity oraz zmiany: Dz. U. z 2002r Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz.1055, Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz.974, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. tekst jednolity).zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przywozu i odwozu uczniów z Zespołu Szkół w Sokołach i Szkoły Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2008/2009, w następującym składzie:
  1) Perkowska Bożena – Przewodniczący Komisji
  2) Wichrowska Agnieszka - Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3) Andrzej Małkiewicz - Sekretarz Komisji
  2. Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  § 2. Komisja wnioskuje o unieważnienie postępowania w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  § 3. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi po ich zatwierdzeniu przez kierownika jednostki zamawiającej.
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt

  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2008-07-11 1017
  Data upublicznienia: 2008-07-11
  Art. czytany: 1926 razy

  » Załącznik - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl