A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach OKW
» UCHWAŁA NR VIII/51/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» Oświadczenie majątkowe Ireneusza Marka Bokiny
» Informacja dotycząca wyłożenia przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolnożyjących
» O B W I E S Z C Z E N I E - 19.09.2019 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2008 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 36/08 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 8 września 2008 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem jako droga dojazdowa

  ZARZĄDZENIE NR 36/08
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 8 września 2008 roku

  w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem jako droga dojazdowa.

  Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 2 i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) oraz Uchwały Nr XXVI/120/2000 Rady Gminy w Sokołach z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata zarządza się co następuje:

  § 1
  Nabyć prawo użytkowania wieczystego na rzecz Gminy Sokoły nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kruszewo Brodowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267/26 o powierzchni 0,0442 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem prowadzona jest księga wieczysta nr 31969 z przeznaczeniem jako droga dojazdowa do drogi publicznej i działek nr 267/29, 267/30, 267/6, 267/5, 267/7, 267/8, 267/9, 267/32 i 267/31.

  § 2
  Nabywana nieruchomość niezbędna jest w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.

  § 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2008-09-25 1054
  Data upublicznienia: 2008-09-25
  Art. czytany: 1903 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl