A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do izb rolniczych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O B W I E S Z C Z E N I E - 23 lipca 2019 r. wspołne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» Nabór na stanowisko sprzątaczki w Urzędzie Gminy Sokoły
» Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Sokoły
» Informacja o składzie Komisji Okręgowej
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego
 • Nabór pracowników
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły

  ZARZĄDZENIE NR 10/09
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 11 maja 2009 roku

  w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządzowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:
  § 1. Wprowadzam regulamin naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły, stanowiący załącznik do zarządzenia.
  § 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
  § 3. Traci moc zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Sokoły z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Sokoły.
  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt Gminy

  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2009-06-03 0952
  Data upublicznienia: 2009-06-03
  Art. czytany: 28998 razy

  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 4 - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zarządzenie w spr. regulaminu - rozmiar: 65536 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl