A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł”
» Petycja w sprawie budowy wielofunkcyjnego obiektu sportowego typu 'ORLIK'
» O B W I E S Z C Z E N I E - 18.12.2018 r. wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 1.2018 - 20.11.2018 r.
» ZARZĄDZENIE NR 47.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2009 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 6/09 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25.02.2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Sokołach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

  ZARZĄDZENIE NR 6/09
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 25.02.2009 r.

  w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Sokołach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

  Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 póz. 220, Nr 62 póz. 558, Nr 113 póz. 984, Nr 214 poz.1806. Nr 153 póz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 póz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 póz. 1441, Nr 175 póz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17poz.l28, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 póz. 327, Nr 138 poz.974. Nr 173 póz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 póz. 1111, Nr 223 póz. 1458) stosownie do § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U.z 2004 r. Nr 98, póz. 978) zarządza się, co następuje:
  § l. Ustala się regulamin Urzędu Gminy w Sokłach na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny stanowiący załącznik do zarządzenia.
  § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
  § 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2009-07-17 0944
  Data upublicznienia: 2009-07-17
  Art. czytany: 2061 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl