A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Aktualności
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dn. 24.09.2018 r. o losowaniu kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania ....
» Informacja o wydaniu decyzji
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sokołach
» Zarządzenie Nr 30.2018 Wójta Gminy Sokoły z dnia 14.09.2018 z dnia 14.09.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2009 r.
 • Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Sokoły z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

  Zarządzenie Nr 21/09
  Wójta Gminy Sokoły
  z dnia 12 maja 2009 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153 póz. 1271 Nr 214, póz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 102 póz. 1055, Nr 116 póz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 póz. 128, Nr 181 póz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 póz. 327, Nr 138 póz. 974, Nr 173, póz. 1218 z 2008 r. Dz. U. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458), art. 188 ust. l pkt l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 2104 , Dz. U. Nr 169, póz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, póz. 319, Nr 104, póz. 708, Nr ! 70 póz. 1217 i 1218, Nr 187 póz. 1381, Nr 249 póz. 1832, z 2007 r. Dz. U Nr 82, póz. 560, Dz. U. Nr 88 póz. 587, Nr 82 poz.960, Nr 115 poz.791, Nr 140 póz. 984 z 2008 r. Dz. U. Nr 180, póz. 1112, Nr 209, póz. 1317, Nr 216, póz. 1370) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
  §1 Ustala się dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 18.107.364 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 294.945 zł, zgodnie z załącznikiem nr l do zarządzenia.
  Ustala się wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 18.729.468 zł, na skutek ich zwiększenia o kwotę 294.945 zł.
  §2 Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.
  §3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2009-07-17 1029
  Data upublicznienia: 2009-07-17
  Art. czytany: 1202 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 4763010; 86 4763011; 86 2741373; fax. 86 4763012

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl