A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O B W I E S Z C Z E N I E - 10.12.2020 r. XIX Sesja Rady Gminy Sokoły
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 03.12.2020 r. ws. wszczęcia postępowania o wydanie decyzji celu publicznego
» UCHWAŁA NR XVIII/118/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Sokoły
» UCHWAŁA NR XVIII/117/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości w drodze zamiany
» UCHWAŁA NR XVIII/116/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
 • Budżet i finanse
 • Sprawozania z wykonania budżetu gminy
 • 2009 r.
 • Zarządzenie w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2009 roku

  Zarządzenie Nr 33/09
  Wójta Gminy Sokoły
  z dnia 26 sierpnia 2009 roku

  w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2009 roku

  Na podstawie art.198 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz..319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), oraz uchwały Nr XIV/51/99 Rady Gminy Sokoły z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji zarządzam, co następuje:

  § 1. 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu gminy Sokoły za I półrocze 2009 r., według którego:

  Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17.596.801 zł.
  Wykonanie – 7.803.000,94 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 1

  Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi –18.218.905 zł.
  Wykonanie – 6.266.588,19 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 2

  2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.

  3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

  4. Informację opisową z wykonania budżetu gminy za za I półrocze 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

  § 2. Informacje, o których mowa w § 1 przekazać:
  1) Radzie Gminy Sokoły
  2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski
  Wiadomość udostępniła:
  Irena Bruszewska


  Data wprowadzenia: 2009-09-02 1412
  Data upublicznienia: 2009-09-02
  Art. czytany: 3654 razy

  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 216064 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 944640 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Załącznik Nr 3 - rozmiar: 108544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 4 - rozmiar: 75776 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 5 - rozmiar: 59904 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik Nr 6 - rozmiar: 189952 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl