A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Karty usług
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - maj 2020 r.
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 22.05.2020 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
» O B W I E S Z C Z E N I E - 28.05.2020 r. posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sokoły
» Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego
 • Budżet i finanse
 • Sprawozania z wykonania budżetu gminy
 • 2010 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 15/2011 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010

  ZARZĄDZENIE NR 15/2011
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 29 marca 2011 r.

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010

  Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r Nr 157,poz.1240,
  z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2010, według którego:
  Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 16.434.148,00 zł.
  Wykonanie – 14.289.497,51 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi –18.506.148,00 zł.
  Wykonanie – 16.078.475,82 zł.
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
  zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem
  nr 4 i 5.
  4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz
  załączniki do niego Nr 7, 8, 9, 10, 11.
  5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12.
  § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:
  1) Radzie Gminy Sokoły;
  2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Podlaskiego.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2011-04-07 1459
  Data upublicznienia: 2011-04-07
  Art. czytany: 3287 razy

  » załacznik 1 - rozmiar: 56320 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załacznik 10 - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 11 - rozmiar: 53760 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 12 - rozmiar: 214016 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 2 - rozmiar: 86528 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załacznik 3 - rozmiar: 101376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 4 - rozmiar: 71680 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 5 - rozmiar: 56320 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 6 - rozmiar: 188928 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 7 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 8 - rozmiar: 46080 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 9 - rozmiar: 80896 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zarządzenie - rozmiar: 70309 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl