A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • Jednostki organizacyjne
 • Centrum Kulturalno-Biblioteczne
 • Gminny Ośrodek Kultury
 • Zarządzenia Dyrektora GOK w Sokołach
 • ZARZĄDZENIE NR 1.2011 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOŁACH z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Placu rekreacyjno-sportowego ...

  ZARZĄDZENIE NR 1.2011
  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SOKOŁACH
  z dnia 15 czerwca 2011 r.

  w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Placu rekreacyjno-sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach

  Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co nastepuje:
  § 1. 1. Plac rekreacyjno-sportowy przy Gminnym Osrodku Kultury w Sokołach jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabawy i wypoczynku dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych.
  2. Na Placu rekreacyjno-sportowym znajduje się:
  1) Skate Park,
  2) Mini Golf,
  3) Plac zabaw dla dzieci,
  4) Boisko sportowe wielofunkcyjne,
  5) Altana,
  6) Plac szachowy,
  7) Stoliki szachowe.
  § 2. Z urządzeń zabawowych i sportowych wymienionych w § 1 ust. 2 dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.
  § 3. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych powinno być dostosowane do stopnia rozwoju psychoruchowego dziecka. Oceny mozliwości korzystania przez dziecko z poszczególnych urządzeń winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.
  § 4. Z urzadzeń zabawowych i sportowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
  § 5. Na terenie Placu rekreacyjno-sportowego zabrania się w szczególności:
  1) wjazdu pojazdów silnikowych,
  2) jazdy na rowerze, z wyjątkiem rowerków dziecięcych,
  3) wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt,
  4) picia alkoholu i palenia papierosów,
  5) palenia ognisk,
  6) niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu,
  7) niszczenia urządzeń zabawowych, sportowych, innych elementów będących na wyposażeniu Placu rekreacyjno-sportowego oraz ogrodzenia,
  8) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam.
  § 6. Z obiektów rekreacyjnych można korzystać od godz. 8.00 do godz. 22.00.
  § 7. Czas funkcjonowania obiektów rekreacyjnych może być przedłużony w przypadku organizowania imprez dla mieszkańców, po uprzednim powiadomieniu przez organizatora mieszkańców i dopełnieniu innych przewidzianych prawem obowiązków.
  § 8. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujacych się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.
  § 9. Każda osoba znajdująca się na terenie Placu rekreacyjno-sportowego zobowiązana jest stosować się do niniejszego regulaminu.
  § 10. Administratorem Placu rekreacyjno-sportowego jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach.
  § 11. Regulamin Skate Parku stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  § 12. Regulamin korzystania z boiska sportowego stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
  § 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Dyrektor
  Gminnego Ośrodka Kultury w Sokołach
  Lech Jan Mazurek


  Data wprowadzenia: 2011-07-04 1042
  Data upublicznienia: 2011-07-04
  Art. czytany: 3579 razy

  » Załącznik Nr 1 - rozmiar: 15023 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik Nr 2 - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zarządzenie - rozmiar: 48128 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl