A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ocena o jakości wody - lipiec 2020
» Zaproszenie do składania ofert na 'Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Sokoły w 2020 r.'
» Informacja z dnia 30.06.2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na rozgraniczenie nieruchomości
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
UCHWAŁA NR V/26/07 RADY GMINY SOKOŁY - w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, poboru podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Z dnia: 20 marca 2007 r.

UCHWAŁA NR V/26/07
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, poboru podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 6b i art. 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz.1775), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 1825) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych na terenie gminy w drodze inkasa.
§ 2. Określa się inkasentów podatków, o których mowa w § 1:
sołtysów sołectw Gminy Sokoły:
Bruszewo, Bruszewo Borkowizna, Bujny, Chomice, Czajki, Drągi, Dworaki Pikaty, Dworaki Staśki, Idźki Młynowskie, Idźki Średnie, Idźki Wykno, Jabłonowo Kąty, Jabłonowo Wypychy, Jamiołki Godzieby, Jamiołki Kowale, Jamiołki Piotrowięta, Jamiołki Świetliki, Jeńki, Kowalewszczyzna Folwark. Kowalewszczyzna, Kruszewo Brodowo, Kruszewo Głąby, Kruszewo Wypychy, Krzyżewo, Mojsiki, Noski Śnietne, Perki Bujenki, Perki Franki, Perki Karpie, Perki Lachy, Perki Mazowsze, Perki Wypychy, Pęzy, Porośl Kije, Nowe Racibory, Stare Racibory, Roszki Chrzczony, Roszki Leśne, Roszki Sączki, Roszki Ziemaki, Rzące, Sokoły, Truskolasy Lachy, Truskolasy Niwisko, Truskolasy Olszyna, Truskolasy Stare, Truskolasy Wola, Waniewo.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8 % kwot podatków wymienionych w § 1 osobiście zainkasowanych w drodze inkasa przez inkasentów i wpłaconych na konto bankowe Urzędu Gminy w Sokołach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc uchwała Nr V/24/03 Rady Gminy Sokoły z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, poboru podatku oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Hanna Maria Kurzyna


Data wprowadzenia: 2007-04-11 1315
Data upublicznienia: 2007-04-11
Art. czytany: 2171 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczejUrząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły


Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek

7.30 - 15.30


NIP 7221068224


Regon 000536870


Numer konta:

90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

Bank Spółdzielczy

w Sokołach

Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

e-mail: sekretariat@sokoly.pl