A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Deklaracja dostępności
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zawiadomienie
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły
» Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
» Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Czajki”
» Zaproszenie do do składania ofert cenowych na zakup 2 sztuk drzew na pniu rosnących w pasie drogi gminnej na działce o numerze ewidencyjnym 63/2 obręb Perki-Bujenki, Gmina Sokoły.
 • Urząd Gminy
 • Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Skarbnik Gminy

  Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu, koordynuje wszelkie prace związane z wykonywaniem budżetu i realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach oraz odpowiada za całość gospodarki finansowej Urzędu. Pełni również funkcję kierownika Referatu Finansowego.

  Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1) kierowanie i nadzór nad pracą Referatu Finansowego,
  2) w imieniu Wójta Gminy i z jego upoważnienia wydawanie decyzji, postanowień, upomnień i zaświadczeń w sprawach należących do właściwości referatu,
  3) prowadzenie rachunkowości jednostki,
  4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  5) kontrolowanie działalności Urzędu w zakresie realizacji wydatków i dochodów budżetu gminy w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących zadań głównych księgowych, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  6) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  7) nadzór i kontrola finansowa gminnych jednostek organizacyjnych,
  8) opracowywanie projektu budżetu i kontrolowanie jego wykonania oraz opracowywanie sprawozdania z jego wykonania,
  9) składanie kontrasygnaty na dokumentach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
  10) organizowanie prawidłowego obiegu dowodów finansowo – księgowych i zapewnienie jego przestrzegania,
  11) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych - w zakresie kontroli finansowej,
  12) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz organami kontroli zewnętrznej,
  13) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących zmian budżetu oraz współdziałanie w opracowywaniu projektów aktów prawnych powodujących konieczność zmiany budżetu gminy lub przyszłych zobowiązań gminy,
  14) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta.


  Data wprowadzenia: 2012-07-20 1233
  Data upublicznienia: 2012-07-20
  Art. czytany: 3740 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl