A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć przez terapeutę uzależnień w CIS
» Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług psychologa
» Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi doradcy zawodowego
» Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z socjoterapii w CIS w Sokołach
» Opinie RIO 2020
 • Urząd Gminy
 • Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
 • Sekretarz Gminy

  Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania, a także organizuje pracę Urzędu.

  Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

  1) kierowanie Referatem Organizacyjnym i Oświaty;
  2) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji i dokumentów w Urzędzie,
  3) prowadzenie spraw gminy powierzonych i zleconych przez Wójta,
  4) prowadzenie spraw gminy w imieniu wójta podczas jego nieobecności, tj.: urlopu wypoczynkowego, choroby trwającej do 30 dni oraz delegacji służbowej,
  5) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Urzędzie i podległych jednostkach organizacyjnych w imieniu Wójta,
  6) nadzór nad przygotowaniem przez pracowników projektów uchwał organów gminy,
  7) nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego,
  8) organizacja kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,
  9) kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
  10) nadzór nad realizacją zadań z zakresu oświaty;
  11) prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie określonym w upoważnieniu przez Wójta,
  12) przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w sprawach ustalonych przez Wójta,
  13) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, przekazywanie ich do załatwienia oraz kontrola nad ich terminową realizacją;
  14) nadzór nad kompletowaniem dokumentacji z prac rady gminy i jej organów,
  15) zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów na sesje rady i posiedzenia komisji rady gminy,
  16) nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej,
  17) koordynacja załatwiania spraw dotyczących udostępniania informacji publicznych;
  18) nadzór nad aktualizacją tablic informacyjnych i ogłoszeniowych w Urzędzie Gminy;
  19) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
  20) nadzór oraz koordynacja realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum;
  21) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
  22) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy prawa, uchwały rady oraz zarządzenia Wójta;
  23) nadzór nad dokonywaniem okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy Sokoły,
  24) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i organizacją egzaminu kończącego służbę dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym,
  25) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
  26) wykonywanie zadań administratora systemu teleinformatycznego.


  Data wprowadzenia: 2012-07-20 1234
  Data upublicznienia: 2012-07-20
  Art. czytany: 3103 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl