A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR IV/19/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019 - 2024
» Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Jamiołki-Kowale
» O B W I E S Z C Z E N I E - 26.03.2019 r. V Sesja Rady Gminy Sokoły
» PROTOKÓŁ NR 5.2019 - 24.01.2019 r.
» PROTOKÓŁ NR 4.2019 - 22.01.2019 r.
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2013 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 4.2013 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

  ZARZĄDZENIE NR 4.2013
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 26 marca 2013 r.

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012

  Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) zarządzam, co następuje:
  § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2012, według którego:
  1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 17.451.132 zł, wykonanie – 16.635.904,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
  2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 18.251.132 zł, wykonanie – 16.781.996,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.
  4. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 oraz załączniki do niego nr 7, 8, 9, 10, 11.
  5. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 12.
  § 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać:
  1) Radzie Gminy Sokoły,
  2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2013-03-29 1107
  Data upublicznienia: 2013-03-29
  Art. czytany: 1824 razy

  » ZARZĄDZENIE NR 4.2013 - rozmiar: 2907424 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl