A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie - sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych
» Ocena jakości wody - sierpień 2020 r.
» Przetarg nieograniczony pn. 'Budowa gminnego targowiska w Sokołach'
» UCHWAŁA NR XVI/107/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
» UCHWAŁA NR XVI/106/2020 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2014 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 7.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  ZARZĄDZENIE NR 7.2014
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 19 lutego 2014 roku

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) zarządzam, co następuje:
  § 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXV Sesji Rady Gminy projekty uchwał w nastę-pujących sprawach:
  1) zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
  2) zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022;
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty targowej;
  4) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za wodę na terenie gminy Sokoły;
  5) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sokoły;
  6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sokoły;
  7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę lokalu użytkowego na okres do 3 lat, których przedmiotem jest ten sam lokal;
  8) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
  9) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
  10) określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
  11) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r.
  § 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
  1) Skarbnika Gminy, o których mowa w § 1 ust. 1 – 3 i 11;
  2) Kierownika IGKRiP, o których mowa w § 1 ust. 4 – 7.
  3) Kierownika OPS, o których mowa w § 1 ust. 8 – 10;
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2014-03-03 0821
  Data upublicznienia: 2014-03-03
  Art. czytany: 2684 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  Rejestr zmian:
  2014-03-03
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Wojciech Maleszko
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl