A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Wybory sołtysów 2019
Wybory do izb rolniczych
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» O B W I E S Z C Z E N I E - 17.12.2019 r. wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Sokoły
» Zaproszenie do składania ofert na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP
» UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2019-2024
» UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
» UCHWAŁA NR IX/58/2019 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2014 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 41.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu współpracy ...

  ZARZĄDZENIE NR 41.2014
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 24 listopada 2014 roku

  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2015 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz Uchwały Nr XXXV/177/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 5 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 267, poz. 3312) zarządzam:
  § 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2015 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanego dalej Programem.
  § 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie BIP, stronie internetowej urzędu oraz poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sokoły informacji o konsultacjach oraz projektu Programu.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2014-11-24 1452
  Data upublicznienia: 2014-11-24
  Art. czytany: 1430 razy

  » Formularz do konsultacji - rozmiar: 25088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - rozmiar: 70656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ... - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zarządzenie Wójta Gminy Sokoły - rozmiar: 307236 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl