A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 28 kwietnia 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 31 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 6 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r.
» I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 30 grudnia 2019 r. do 6 lutego 2020 r.
» ZARZĄDZENIE NR 22.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły
 • Wójt
 • Zarządzenia Wójta
 • Zarządzenia 2014 r.
 • ZARZĄDZENIE NR 46.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  ZARZĄDZENIE NR 46.2014
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 19 grudnia 2014 roku

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam, co następuje:
  § 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady II Sesji Rady Gminy projekty uchwał w nastę¬pujących sprawach:
  1) rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach;
  2) uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na 2015 rok;
  3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2015 – 2022;
  4) zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
  5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022;
  6) Programu współpracy na rok 2015 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015;
  8) wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sokoły;
  9) członkowstwa Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu NAREW – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej;
  10) ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Sokoły na 2015 rok;
  11) ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Sokoły na 2015 rok.
  § 2. Upoważnić do przedstawienia w czasie obrad projektów uchwał wraz z uzasadnieniem potrzeb ich podjęcia:
  1) Sekretarza Gminy, o których mowa w § 1 pkt 1, 6 - 7, 10 - 11,
  2) Skarbnika Gminy, o których mowa w § 1 pkt 2 - 5;
  3) Kierownika IGKRiP, o których mowa w § 1 pkt 8 – 9.
  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2014-12-29 0910
  Data upublicznienia: 2014-12-29
  Art. czytany: 1698 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl