A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Wybory samorządowe 2018
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Oświadczenia majątkowe
Jednostki organizacyjne
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Katalog usług
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zaproszenie do składania ofert na „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Sokoły w sezonie zimowym 2018/2019”
» PROTOKÓŁ Nr XXXI.2018 - 09.11.2018 r.
» Zaproszenie do składania ofert na ,, Wykonanie operatu szacunkowego..'
» Informacja o nagrywaniu sesji Rady Gminy Sokoły
» ZARZĄDZENIE NR 37.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
 • Wójt
 • Sprawozdania z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami
 • Kadencja 2014-2018
 • I N F O R M A C J A z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły za okres od 30 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.

  I N F O R M A C J A
  z pracy Wójta i Komisji Rady Gminy Sokoły
  za okres od 30 listopada 2014 r. do 30 grudnia 2014 r.

  I.
  Dnia 16 grudnia br. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Gminy Sokoły, w trakcie których:

  1) przedstawiono informację nt. sposobu zagospodarowania targowiska w Sokołach;
  2) rozpatrzono skargę na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołach;
  3) omówiono i pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w następujących sprawach:
  a) uchwalenia budżetu Gminy Sokoły na 2015 rok,
  b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sokoły na lata 2015 – 2022;
  c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sokoły na lata 2014 – 2022,
  e) Programu współpracy na rok 2015 Gminy Sokoły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
  g) wyrażenia opinii dotyczącej ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sokoły,
  h) członkostwa Gminy Sokoły w Stowarzyszeniu NAREW – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej,
  4) ustalono ramowe plany pracy komisji i Rady Gminy na 2015 rok.

  II. W okresie od 30 listopada 2014 r.:

  1) wydano 4 zarządzenia wójta w następujących sprawach:
  - określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy;
  - powołania społecznej komisji mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy;
  - powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy;
  - przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Sokoły;
  2) wydano 28 decyzji, w tym:
  - 7 decyzji ustalających wymiar podatków;
  - 6 decyzji z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego;
  - 5 decyzji w sprawie ulg, odwołań i umorzeń podatku;
  - 4 decyzje na usunięcie drzew;
  - 3 decyzje w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  - 1 decyzję o warunkach zabudowy;
  - 1 decyzję o odmownych warunkach zabudowy;
  - 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  3) wydano 2 postanowienia;
  4) wydano 112 zaświadczeń, w tym:
  - 13 zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów;
  - 2 zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie;
  - 41 zaświadczeń z ewidencji ludności;
  - 56 zaświadczeń w sprawach podatkowych;
  5) przyjęto 9 wniosków CEIDG-1 (wnioski do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych);
  6) rozliczono 47 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego;
  7) wysłano 149 upomnień podatkowych;
  8) wprowadzano zmiany geodezyjne i zaksięgowano bieżące wpłaty podatków;
  9) wydano 26 dowodów osobistych;
  10) wydano 110 odpisów akt (urodzenia, małżeństw, zgonu);
  11) sporządzono 10 aktów z zakresu spraw ewidencji ludności;
  12) dokonano 138 czynności administracyjnych z zakresu spraw meldunkowych, tj. zameldowania na pobyt stały, czasowy, wymeldowania, przemeldowania wewnątrz gminy, wymiana numerów ewidencyjnych, rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, na-noszenie numerów dowodów osobistych i inne nanoszenie danych.

  III. Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym zajmowano się następującymi spra-wami:

  1. W dniach 2 – 6 grudnia 2014 r. uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym do Karow i Bismark w Niemczech. Wyjazd poświęcony zasadom działania domów aukcyjnych zwierząt we wschodnich Niemczech, sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z programu KSOW.
  2. W dniach 7 – 10 grudnia 2014 r. uczestniczyłem w wyjeździe studyjno-szkoleniowym do bawarskich miejscowości stosujących zdecentralizowane systemy wytwarzania energii pochodzenia odnawialnego przez gminy bioenergetyczne. W wyjeździe udział wzięli: przedstawiciele powiatu i gminy oraz Dyrektor NPN. Wyjazd sfinansowany przez Fundację EURONATUR.
  3. Ogłoszono przetarg nieograniczony na:
  - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Sokoły;
  - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wraz z termomodernizacją Zespołu Szkół w Sokołach;
  - wyłonienie wykonawcy na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Sokoły.
  4. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę oleju opałowego na potrzeby ogrzewania budynków administrowanych przez Urząd Gminy.
  5. Wyłoniono wykonawców na odśnieżanie dróg gminnych w trybie zapytania ofertowego.

  Wójt
  Józef Zajkowski  Data wprowadzenia: 2015-01-07 1455
  Data upublicznienia: 2015-01-07
  Art. czytany: 1041 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl