A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Wójt
Rada Gminy
Gmina
Urząd Gminy
Budżet i finanse
Kontakt
Plany i programy
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Przydatne linki
Przetargi, zamówienia publiczne
Wybory i referenda
Informacje o środowisku
Stanowienie aktów publicznoprawnych
Udostępnianie informacji publicznej
Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje
Nabór pracowników
Przepisy prawne
Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej
Konsultacje
Rejestr Instytucji Kultury
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Redaktorzy strony
Język migowy
Jak załatwić sprawę
Doręczanie dokumentów elektronicznych
Druki do pobrania
Pomoc prawna
Realizacja projektu VillageWaters
Organizacje pozarządowe
Petycje
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28.06.2020 r.
Prawo miejscowe
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Wójta Gminy Sokoły z dnia 28.07.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
» Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020 r.
» Wykaz osób prawnych i osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości udzielono ulg ...
» Przetarg nieograniczony na 'Budowę gminnego targowiska w Sokołach'
» ZARZĄDZENIE NR 28.2020 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 • Wybory i referenda
 • Wybory do Sejmu i do Senatu
 • Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 38.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu ...

  ZARZĄDZENIE NR 38.2015
  WÓJTA GMINY SOKOŁY
  z dnia 5 października 2015 r.

  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30 poz. 345 ze zm.) zarządzam, co następuje:
  § 1. Do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Kowalewszczyźnie 29, w składzie:
  1) Agnieszka Antończuk, zam. Sokoły, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;
  2) Henryka Mojsa, zam. Sokoły, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi;
  3) Ewelina Śliwowska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru;
  4) Elżbieta Jarmuszewska, zam. Kowalewszczyzna, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
  5) Magdalena Chorko, zam. Kruszewo-Brodowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
  6) Katarzyna Gierłachowska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni;
  7) Andrzej Perkowski, zam. Roszki-Sączki, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona;
  8) Agnieszka Bystrowska, zam. Sokoły, wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.
  § 2. Do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Sokołach, ul. Kościelna 5, w składzie:
  1) Ewelina Rokicka, zam. Sokoły, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;
  2) Dominika Wiśniewska, zam. Roszki-Ziemaki, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy;
  3) Ewa Alicja Perkowska, zam. Bujny, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi;
  4) Justyna Jamiołkowska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru;
  5) Krystyna Dworakowska, zam. Pęzy, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
  6) Jolanta Puczel, zam. Krzyżewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
  7) Sylwia Kalinowska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni;
  8) Jacek Wnorowski, zam. Sokoły, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona;
  9) Marzena Buczyńska, zam. Sokoły, wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.
  § 3. Do przeprowadzenia wyborów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury w Sokołach, ul. Kolejowa 3, w składzie:
  1) Natalia Dworakowska, zam. Drągi, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;
  2) Milena Łupińska, zam. Sokoły, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy;
  3) Monika Żukowicz, zam. Kruszewo-Brodowo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi;
  4) Ilona Faszczewska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru;
  5) Andrzej Raciborski, zam. Nowe Racibory, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
  6) Aneta Rupińska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
  7) Ewa Perkowska, zam. Sokoły, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni;
  8) Monika Perkowska, zam. Roszki-Sączki, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona;
  9) Bożena Perkowska, zam. Sokoły, wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.
  § 4. Do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10, w składzie:
  1) Teresa Maria Pęza, zam. Sokoły, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;
  2) Hubert Dworakowski, zam. Sokoły, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy;
  3) Michał Ochocki, zam. Sokoły, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi;
  4) Klaudia Bruszewska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru;
  5) Piotr Stanisław Kikolski, zam. Nowe Racibory, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
  6) Łukasz Łuniewski, zam. Drągi, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
  7) Roman Ożarowski, zam. Kruszewo-Głąby, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni;
  8) Adrian Perkowski, zam. Bruszewo, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona;
  9) Bogusława Szabłowska, zam. Stara Ruś, wskazana przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy.
  § 5. Do przeprowadzenia wyborów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., po przeprowadzonym publicznym losowaniu powołuję Obwodową Komisję Wyborczą Nr 5 z siedzibą w NZOZ MD CARE Sp. z o.o. Centrum Rehabilitacji i Adaptacji, Dworaki-Staśki 46, w składzie:
  1) Elżbieta Jabłońska, zam. Perki-Wypychy, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi;
  2) Aldona Faszczewska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru;
  3) Aleksandra Kikolska, zam. Nowe Racibory, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;
  4) Małgorzata Łuniewska, zam. Drągi, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;
  5) Agnieszka Olga Dąbrowska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni;
  6) Edyta Perkowska, zam. Bruszewo, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Samoobrona;
  7) Małgorzata Kropiewnicka, zam. Sokoły, wskazana przez wójta spośród pracowników jednostki, w której utworzony jest obwód.
  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sokoły i w siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sokoły.

  Wójt
  Józef Zajkowski


  Data wprowadzenia: 2015-10-05 1418
  Data upublicznienia: 2015-10-05
  Art. czytany: 3292 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wojciech Maleszko
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

  Elektroniczna Skrzynka Podawcza


  Centrlana Ewiddencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - wpis do działalności gospodarczej  Urząd Gminy Sokoły

  ul. Rynek Mickiewicza 10

  18-218 Sokoły


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek

  7.30 - 15.30


  NIP 7221068224


  Regon 000536870


  Numer konta:

  90 8766 0005 0000 0824 2000 0010

  Bank Spółdzielczy

  w Sokołach

  Urząd Gminy Sokoły, ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
  tel. 86 476-30-10; 86 476-30-11; 86 476-30-14; fax 86 219-41-64

  e-mail: sekretariat@sokoly.pl